Actief inspelen op specifieke gebeurtenissen

Hoe een actief beheerd beleggingsfonds kan inspelen op verstorende gebeurtenissen en het rendement vergroot met optiestrategieën.

John van der Schenk | 19-04-12 | E-mail Article


Voor u geselecteerd - Van tijd tot tijd selecteert Morningstar opinies, onderzoek en analyses van externe partijen onder de kop 'Voor u geselecteerd'. Deze artikelen helpen beleggers betere beleggingsbeslissingen te maken. In dit artikel geeft John van der Schenk, portfoliomanager van Fonds Bloemendaal, een praktijkvoorbeeld van hoe de kans op rendement wordt vergroot met een optiestrategie. Heeft u interesse om uw visie ook te presenteren in deze rubriek? Klik hier voor meer informatie. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Een serieuze belegger heeft interesse om fundamenteel sterke en goed geleide ondernemingen op te nemen in zijn portefeuille in combinatie met een liefst duidelijke onderwaardering. Daarbij is het van groot belang om in te schatten of een onderwaardering niet structureel van karakter, maar van tijdelijke aard is.
Wereldwijd doen zich regelmatig specifieke gebeurtenissen voor die tot een tijdelijke verstoring van de vraag/aanbod verhoudingen leiden. Deze verstoringen worden vaak versterkt door het bekende fenomeen van overdrijving bij zowel positief als negatief nieuws. Snelheid van analyse en handelen is in deze situaties geboden, om optimaal te kunnen profiteren van dergelijke gebeurtenissen.

In dit artikel wordt ingaan op de manieren waarop een actief beheerd fonds kan inspelen op specifieke gebeurtenissen. De kans op een aantrekkelijker rendement kan daarnaast worden verhoogd door het gebruik van uiteenlopende optiestrategieën.

Specifieke gebeurtenissen
Onlangs hebben een tweetal gelijksoortige gebeurtenissen onze aandacht getrokken. In de wateren bij Schotland werd een gaslek geconstateerd bij een boorplatform dat onder verantwoording stond van Total en in de Golf van Mexico was een grote oliewaas op het water gezien nabij boorplatforms van Shell. De markten reageren fel op dit nieuws. De onzekerheid dat een oplossing lang kan gaan duren samen met een hoog kostenniveau ligt nog vers in het geheugen.

Koersdruk Total
Een afstraffing van de koers van Total met 7 procent leek overdreven aangezien deze daling een daling van de totale marktwaarde vertegenwoordigde van een stevige 7 miljard euro. Tevens was het dividend rendement opgelopen tot ruim 6 procent, terwijl een mandje van vergelijkbare Amerikaanse oliewaarden een dividendrendement van slechts 2 procent opleveren. Hoewel Europese oliebedrijven altijd een discount noteren ten opzichte van de Amerikaanse bedrijven, was de recente discount wel erg ver doorgeschoten. Onze beoordeling was dan ook dat bovenstaande niet in verhouding stond met de feitelijke fundamentele situatie.

Actief inspelen – welke mogelijkheden
In de beschreven omstandigheid lijkt het interessant om een belang te nemen in Total. Het bedrijf is mondiaal de vierde oliemaatschappij in omvang en heeft een reputatie te beschermen. Afhankelijk van de risicoperceptie kan positie worden ingenomen in de aandelen. Het uitgangspunt is, dat de koers van het aandeel in ieder geval (gedeeltelijk) kan herstellen.
Echter, wij zijn van mening dat de kans op een positief rendement in anticipatie op enig herstel verder kan worden verhoogd door een mix van aandelen en de verkoop van (dure) put opties. Het risicoprofiel van deze positie kan verder worden verkleind door een mandje Amerikaanse oliewaarden te verkopen als hedge tegen een algemene markt- of specifieke sectorbeweging. Het rendement wordt dan gerealiseerd door de verwachte vermindering van het relatieve waardeverschil.

Actief inspelen – snel beslissen – Shell
De markten kunnen fel en (te) snel reageren. Een mooi voorbeeld is de recente geconstateerde oliewaas in de Golf van Mexico. Alleen al het bericht dat een oliewaas was gezien bij olieplatforms van Shell veroorzaakte een koersdaling van 6 procent ofwel een verlies aan marktwaarde van eveneens circa 7 miljard euro. Een fors verlies zonder bevestiging van de onderneming. Blijkbaar zijn er beleggers die eerst verkopen en dan pas vragen gaan stellen. Een mooi moment om posities op te nemen of uit te breiden, want ook hier geldt dat het een solide onderneming betreft met een aantrekkelijk dividendrendement van ruim 5 procent. Actief beheer bewijst hier zijn waarde aangezien na 6 uur het bericht verscheen dat Shell niets met deze oliewaas te maken had. Aan het einde van de dag was het waardeverlies vrijwel ongedaan gemaakt.

Kortom
Het is van belang te beoordelen of de koersreactie van een specifieke gebeurtenis reëel is. Vervolgens constateren wij dat een combinatie van een specifieke gebeurtenis, actief beheer en bepaalde optiestrategieën de kans op aantrekkelijke rendementen verhogen dan het kopen van ‘zomaar’ een aandeel. Wij zijn dan ook van mening dat een zeer aantrekkelijke uitgangspositie voor een breed gespreide portefeuille wordt gecreëerd door specifieke uiteenlopende fundamentele situaties te combineren met het gebruik van verschillende optiestrategieën.


Disclaimer - Deze rubriek bevat artikelen geschreven door externe partijen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. 

You can contact the author via this feedback form.
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy