Een laatste ei over de Morningstar Awards

De speeches van de gastsprekers op de Awards-uitreiking in Nederland en Luxemburg zijn het nalezen meer dan waard.

San Lie | 19-04-12 | E-mail Article

Ik beloof u: dit is voorlopig mijn laatste column over de Morningstar Awards. Ik wil het deze keer echter niet zozeer hebben over de Awards zelf of de winnende fondsen, maar over een element dat in de buitenwereld vaak een beetje onderbelicht blijft. Namelijk de onderwerpen die onze gastsprekers tijdens de events aanstippen tijdens hun speeches.

Al kan dit laatste niet gezegd worden over de speech die Theodor Kockelkoren, bestuurder van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), uitsprak tijdens onze Awards-uitreiking in Amsterdam. Hierover is relatief veel geschreven in de financiële pers. Ook op onze eigen site hebben we aandacht aan een aantal elementen uit zijn speech besteed. Ik wil iedereen aanbevelen zijn volledige speech nog eens goed door te lezen. De AFM maakt bij monde van Kockelkoren toch een aantal duidelijke statements, bijvoorbeeld ten aanzien van de gemaakte kosten, maar ook ten aanzien van performanceberekeningen en securities lending.

Een speech die minder aandacht in de Nederlandse financiële media zal krijgen -en in mijn ogen geheel onterecht- is die van de recent gepromoveerde Jan Jaap Hazenberg. Hij spreekt die donderdagavond bij uit de Luxemburgse Morningstar Awards. Hazenberg is – naast een drukke baan bij ING Investment Management en een rijk gezinsleven - recentelijk gepromoveerd aan de Luxembourg School of Finance op het onderwerp 'Investment Fund Governance'.

Hij zal onder andere ingaan op de verschillen die er bestaan tussen de Verenigde Staten en Europa op dit terrein en met name de vraag in hoeverre de belangen van beleggers nu wel of niet beter beschermd worden door een meer onafhankelijke Raad van Commissarissen. Ik adviseer ook hier iedereen die iets meer dan gemiddeld geïnteresseerd is in het wel en wee van beleggingsfondsen de 315 pagina’s van zijn proefschrift, of tenminste de samenvatting en conclusies, door te spitten. Wat in ieder geval interessant is, dat als het gaat om de kosten die een fonds rekent, in de VS Commissarissen zich hiervoor superverantwoordelijk voelen. Terwijl dit onderwerp in Europa lager op de agenda staat.

Wat overigens frappant is, is dat beide sprekers een oproep doen aan Morningstar om nog een Award toe te voegen aan de bestaande reeks. Gelukkig hebben wij nog een jaar om daar een ei over te leggen.

You can contact the author via this feedback form.
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy