Zoete broodjes

Waarom zijn er nog steeds fondsmanagers die niet in hun eigen fonds beleggen?

San Lie | 23-04-12 | E-mail Article

Kunt u zich een bakker voorstellen die niet zijn eigen brood eet? Ook ik haal wel eens in alle haast een brood bij mijn plaatselijke supermarkt, maar deze haalt het niet bij de smaak en geur van een versgebakken brood van mijn ambachtelijke bakker om de hoek. Je proeft meteen of iemand hart voor zijn vak heeft en zijn beroep met passie uitoefent.

Met dit in het achterhoofd vraag ik mij dan ook af waarom er nog steeds fondsbeheerders zijn die niet in hun eigen fonds beleggen? Diverse (wetenschappelijke) studies laten zien dat er een verband bestaat tussen hoeveel geld een fondsbeheerder in zijn eigen fonds belegt en het lange termijn rendement van het fonds. Zo laten bijvoorbeeld Khorana, Servaes en Wedge in een studie uit 2006 zien, dat per basispunt ‘ownership’ het rendement met 3 basispunten verbetert. Beheerders die in hun eigen fondsen beleggen, hebben kennelijk een sterke(re) drijfveer om hun best te doen.

Ook Morningstar kijkt al jaren (met name in de VS) in hoeverre fondsbeheerders in hun eigen fondsen beleggen en zo ja, wat het verschil in rendement is. Wat blijkt: over het algemeen doen fondsen waarin de beheerder een substantieel deel van zijn eigen vermogen belegt het aanzienlijk beter dan fondsen waar de beheerder niet of nauwelijks zelf in belegt.

Om die reden stel ik tijdens een interview met een fondsbeheerder altijd de vraag in hoeverre men in het eigen fonds belegt. Ik zal u hier niet vermoeien met de soms ontluisterende antwoorden die wij krijgen, maar ik kan u wel vertellen dat er in Nederland en de rest van Europa nog een hele weg te gaan is.

Morningstar vindt dat de belangen van een fondsbeheerder en de belegger parallel dienen te lopen. Een fondsbeheerder die niet in zijn eigen fonds belegt, bakt wat mij betreft iets te zoete broodjes.


Deze column verscheen eerder  in De Telegraaf.

You can contact the author via this feedback form.
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy